úterý 23. října 2007

Rails: cesta tam a zase zpět?

Poněkud pozdě jsem se dostal k příspěvku 7 reasons I switched back to PHP after 2 years on Rails, který se v záplavě ód na adresu RoR snaží přijít s kritickým pohledem k uvedené vývojové platformě.

Přestože sám nejsem dalek kritického názoru na RoR, tento příspěvek se mi zdá až příliš tendeční. Zde je mé shrnutí výhrad k článku:
  • Nikde jsem nenašel konkrétní problémy a překážky, které musely být v prostředí RoR překonány.
  • add reason #1) Souhlasím s odpovědí, přestože otázka není zcela vhodná. Nejde o to co, ale jak. A tady si se svoji omezenou znalostí PHP dovolím tvrdit, že Ruby je svoji intuitivitou, přímočarostí a striktně dodrženým objektovým přístupem vhodnější a modernější nástroj. Věta " I was nearly killing my company in the name of blindly insisting Rails was the answer to all questions" by měla být varováním všem technologickým věrozvěstům.
  • add reason #3) Není nezbytně třeba rozumět implementaci jádra technologie, kterou používám. Názor " With my little self-made system, every line is only what’s absolutely necessary. That makes me extremely happy and comfortable" považuji dokonce za nebezpečný. Self-made systémy/frameworky/knihovny trpí problémy s bug fixingem, kapacitou na správu, rozvoj a podporu, kvalitním přetestováním, ...
  • add reason #5) To na mě působí tak, že se autor pokusil přepsat systém a ponechat existující databázi. Toto tedy nepovažuji za uvedený přístup "rewrite the entire thing in Rails, from scratch". Myslím, že by v uvedeném případě stál za úvahu i refactoring relačního schématu a následná migrace dat.
  • add reason #6) Toto je osobní věc. Jen podotknu, že ne každý vývojář ovládá SQL a špatně napsané SQL výrazy mohou být zásadní výkonostní problém. Ne že by ovšem ty z RoR byly super...
No, to se to kritizuje, když autor originálu neumí česky...